ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

ELÉRHETŐSÉGEK:

Cégnév: Inspirációk Média Kft.
Email: hello@csorbaanita.hu
Levelezési cím: 1196 Budapest, Kossuth Lajos utca 158.

Megrendelések feldolgozása:
munkanapokon Szállítás: kb. 5 munkanapon belül, munkaszünet napokon megrendelés feldolgozása nem történik Az esetleges félreértések elkerülése véget, még a rendelés előtt kérjük, hogy olvassa el az alábbi rendelési szabályzatot, ÁSZF-et. A szerződés nyelve a magyar. A megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül, nem kerül iktatásra.

Felhasználó a www.csorbaanita.hu weboldalon történő rendelés leadásakor kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletvonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett www.csorbaanita.hu weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A www.csorbaanita.hu oldalon feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. A rendelés menete A rendelés a kosárba való termékelhelyezéssel, az adatok megadásával, majd a küldés gomb megnyomásával, az általános szerződési feltételek elfogadásával történik. Az adatok beérkeznek az anita@csorbaanita.hu email címre, és megkezdődik a megrendelés feldolgozása.(ez akár több munkanapot vehet igénybe) A megrendeléseket a DPD futárszolgálat felé továbbítjuk, a futárszolgálat értesítőt küld a vásárlónak a csomag érkezéséről, majd a megrendelésben megadott címre kiszállítja azt. A fizetésről való számlát a szamlazz.hu partnerünk küldi a rendelésnél megadott email címre.

A fizetés utánvéttel történik a házhozszállításkor vagy átutalással. A számlát a fizetés után e-mailben kapja meg a Vásárló.  A weboldalon és a visszaigazolásokon feltüntetett árak bruttó árak, már tartalmazzák a 5%- os ÁFÁ-t. Elállási jog A Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni, ideértve a kiszállítás költségét is. Elállási jog gyakorlásának a menete: Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó az alábbi elérhetőségre elküldeni: hello@csorbaanita.hu Ez esetben az Inspirációk Média Kft. köteles a termékért kifizetett vételárat és ha volt a szállítási költséget haladéktalanul visszatéríteni a vásárlónak, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja. Az Inspirációk Média Kft. kizárólag sérülésmentes termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A termék sérüléséből adódó költségek a Fogyasztót terhelik! A terméket kérjük, hogy megfelelően csomagolva, amennyiben az lehetséges az eredeti számlával, vagy annak másolatával küldjék vissza számunkra, így segítve munkánkat. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Adatkezelés

A vásárláshoz elengedhetetlen személyes adat megadása. Megrendeléskor csakis olyan adatokat kérünk, amelyek a vásárláshoz, annak teljes körű lebonyolításához és az ügyfélkapcsolathoz feltétlenül szükségesek. Ilyen például a név, lakcím, elérhetőségek. Ügyfeleink a megrendelői kérdőív kitöltése során hozzájárulnak ahhoz, hogy az Inspirációk Média Kft. kezelje az általuk megadott személyes adatokat. Az Inspirációk Média Kft. a vásárlók átadott adatait kizárólag az adott kereskedelmi ügylet teljesítéséhez használja fel, a felhasználói adatokba betekintést kizárólag a szolgáltató erre feljogosított munkatársai nyernek, az adatok megőrzése visszavonásig történik. A vásárlók személyes adatait az érintett felhasználó engedélye nélkül a szolgáltató harmadik félnek (alvállalkozóknak, megbízott közreműködőknek) semmilyen célból, semmilyen körülmények között nem adja át. A szállítás a DPD futárszolgálaton keresztül történik, így a házhozszállításhoz szükséges személyes adatokat (név, lakcím, telefonszám) számukra továbbítjuk. A vásárlóink adatainak kezelésekor mindenben az alábbi törvények és rendelkezések szerint járunk el: 1992. évi LXIII. törvény „a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról” 1995. évi CXIX. törvény „a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről” 2001. évi CVIII. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről” 2011. évi CXII. „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról”, 20. §. (2). 2003. évi C. „az elektronikus hírközlésről” szóló törvény 2011. augusztus 3-tól hatályos módosítása (cookie kezelés) 2001. évi CVIII. törvény 4. §. 2014. január 1.-i módosítása a tárhely szolgáltatókról Szerzői jogok védelme Minden a weboldalon megjelenő és másképp nem jelzett képi és szöveges tartalom szerzői jogvédelem alatt áll.

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Inspirációk Média Kft.
Levelezési cím: 1196 Budapest, Kossuth Lajos utca 158.
Email cím: anita@csorbaanita.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677

A területileg illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetőségei:

Területi Főfelügyelőség neve:
Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Területi Főfelügyelőség székhelyének postai címe: 1365 Budapest, Pf.: 270.
Területi Főfelügyelőség telefonszáma: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900
Területi Főfelügyelőség e-mail címe: fogyved.pestmegye@pmkh.hu

A szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:

Békéltető testület neve: Pest Megyei Békéltető Testület Békéltető testület székhelyének postai címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Békéltető testület telefonszáma: (1)-269-0703 Békéltető testület e-mail címe: pmbekelteto@pmkik.hu Online vitarendezési fórum Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm…